HTML

Hétköznapi helyesírás

Javítsunk együtt megkopott helyesírásunkon! Helyesírásunkkal – ha még személyesen nem találkoztunk valakivel – eláshatjuk magunkat, mindjárt az első percben.

FB

Goldenblog 2008 kategóriahelyezett - kultblogok

Legutóbbi hozzászólások

  • bmn: @mdi: miért, azt gondolod, hogy a süket nem jelenti azt, aki nem (vagy alig) hall?... :-o (2022.03.23. 00:53) Egyenlőre vs. egyelőre
  • cila41: A parlamenti üléseken sok képviselőtől hallottam már a következőt "mondok egy példát!Például stb, ... (2019.03.03. 12:47) Degradál
  • leobusz: A számoknál változott a helyesírási mód. Én a régi szerint tanultam, akivel beszéltem és közelítől... (2018.08.05. 01:06) LEGGYAKORIBB HIBÁK (K-Z)
  • suuhh: Ha valami sérti a fülemet, mindig elgondolkozok azon, hogy mi is lehet az az ok, ami miatt valaki ... (2018.02.09. 11:48) Oltsd fel, gyújtsd le
  • Valaki2: @Dester: megjegyzés, a utál - útál (ezt még megértem) durva - dúrva (ezt már kevésbé, nem is hoss... (2017.08.25. 11:21) Muszáj ezt?
  • armisz: Ja és a higyjem az higgyem. Egyébként diplomás vagy? (2017.03.15. 07:46) LEGGYAKORIBB HIBÁK (A-J)
  • feldedr: "A folyamatosan, egy sorba írt címeket a következőképpen lehet írni (az MHSZ alapján):" Éppen jó ... (2017.03.14. 12:35) Címzés és megszólítás
  • Maracska: na még egyszer: hétköznapokon vagy hétköznapokban. (2016.10.25. 07:33) KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
  • blogollol: "a médiák lecsaptak a hírre"? Mióta tud egy fogalom lecsapni bármire is? Egy ember lecsaphat egy l... (2014.05.05. 09:55) Médiák, médiumok
  • mkuk: Ne haragudjatok amiért ennyivel tudok csak hozzájárulni a fenti kis esszéhez, de a háromszögre én ... (2013.10.23. 15:06) Egybeírjuk-különírjuk 1.

2012.11.06. 11:03 | Horváth Oszkár | 68 hozzászólás

LEGGYAKORIBB HIBÁK (K-Z)

A szólistánk a szorgos gyűjtés eredményeként 300 sorról hirtelen 800 sor fölé gyarapodott, így kénytelen voltam kettéválasztani. Közkívánatra a teljes lista PDF-ben letölthető. A-tól J betűig itt találjátok, az alábbiakban pedig a K és Z betű közti szavak olvashatók:

Rossz
kamikaze, kamikazék kamikadze, kamikadzék
kap, kapni, kaptam kapp, kappni, kabtam
kapcsol, kapcsoló kapcsól, kapcsóló
kapu, kapus kapú, kapús
kapucni kapúcni
karácsony Karácsony
karaj karaly
kárpit, kárpitos kárpít, kárpítos
karvaly karvaj
kaució kaukció
kb KBit
kB Kbyte
kbit KBit
kByte Kbyte
kedély, kedélyes, kedélytelen kedéj, kedéjes, kedéjtelen
kellett kellet
képzel, képzeld, képzelje kébzel, kébzeld, kébzelje
kérd! kérdd!
keresztül keresztűl
kerít, kerítés kerit, kerités
kéró, kérója kéro, kérólya
kerthelyiség kerthelység
kerül, kerülő, kerület kerűl, kerűlő, kerűlet
késő, később késső, késö, késsőbb, késöbb
készít, készítés, kikészít, kikészítés készit, készités, kikészit, kikészités
készpénz kézpénz
kevesebb ember kevesebb létszám
kézre álló kézreálló
Kft. KFT.
Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés, iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy kft.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
kiegészít, kiegészítés kiegészit, kiegészités
kiír, kiírat kiir, kiirat
kiirt, kiirtás kiírt, kiírtás
kilátás, kilátó kílátás, kílátó
kilobit KBit
kiloByte Kbyte
kilométer kilóméter
kín, kínoz, kínos kin, kinoz, kinos
kínál, kínálat kinál
kint kínt
kintorna kíntorna
király kírály, kiráj
kirándul, kirándulás kírándul, kírándulás
kirívó kirivó
kirúg, kirúgás kirug, kirugás
kis, kisebb kiss, kissebb, kiseb
kisebb kisseb, kissebb
kisebb létszám kevesebb létszám
kísér, kíséret kisér, kiséret
kísérlet kisérlet
kísért, kísértet, kísértés kisért, kisértet, kisértés
kitűnő kitünő, kitünnő
kitüntet, kitüntetés kitűntet, kitűntetés
kitűz, kitűző kitüz, kitüző
kiváló kiválló
kiváló kíváló
kíván, kívánatos, kívánság kiván, kivánatos, kivánság
kívül, kívülre kívűl, kívűlre
klaviatúra klaviatura
klip klipp
klub, klubok klubb, klubbok
kocsi kócsi
kommunikáció, kommunikál komunikáció, komunikál
kommunikációs komunikációs
kommunista, kommunizmus komunista, komunizmus
konkurencia, konkurens, konkuráló konkurrencia, konkurrens, konkurráló
konvertál átkonvertál
konzervatív, konzervatívan konzervativ, konzervativan
Kossuth Lajos Kossuthtal, kossuthi Kossuttal, kossuti, Kossúth, kossúthi
kölcsönad, kölcsönvesz kölcsön ad, kölcsön vesz
könyv, könyvel, könyvelés, könyves kőnyv, kőnyvel, kőnyvelés, kőnyves
köpeny köppeny
köpül köpűl
körömvágó olló körömvágóolló
köröz, körözés, körözött kőröz, kőrözés, kőrözött
körút kőrút
körutat körútat
körül körűl
kösz, köszi, köszönöm kössz, kösszi, kőszi, kőszönöm, köszőnöm
kötél, köteles kőtél, kőteles
köz, köze, közöd, közé kőz, kőze, kőzöd, köződ, kőzé
közbelép, közbelépés közbe lép, közbe lépés
közepes kőzepes
középtávú közép távú
közvetlenül közvetlenűl
közzétesz közzé tesz
kuka, kukázik, kukás kúka, kúkázik, kukkás
kultúra kultura
kulturált, kulturális kultúrált, kultúrális
küld, küldd, küldés, küldő kűld, kűldd, kűldés, kűldő
külön, különös, különösen kűlön, kűlönös, kűlönösen
különbség, különböző külömbség, külömböző
külső, külseje, külsőleg kűlső, kűlseje, kűlsőleg
kürt, kürtöl kűrt, kűrtöl
Lágymányosi híd Lágymányosi-híd, Lágymányosihíd
Lajos-forrás Lajos forrás, Lajosforrás
lakáj (szolga) lakály
lakályos (meghitt, otthonos) lakájos
lakos, lakosú lakós, lakosu
lakosság lakóság
Lánchíd Lánc híd, Lánc-híd
laposfogó, laposreszelő lapos fogó, lapos reszelő
LCD kijelző LCD-kijelző
lebonyolít lebonyolit
legalábbis legalább is
de: végül is
légi forgalom légiforgalom, légi forgalmi
de: légiforgalmi
légy szíves légyszíves
lehelet lehellet
lehet-e (csinálni) lehete (csinálni)
lehetséges volna-e lehetséges-e volna
lepapíroz lepapiroz
lépcső, lépcsőzetes lébcső, lépcsözetes
lesz lessz
leszámítol leszámitol
letölt, letöltés letőlt, letőltés
licenc liszensz, licensz, liszenc, license
Liechtenstein Lichtenstein
Linuxszal Linuxal, Linuxxal
lízing, lízingel lizing, lizingel
lőj, lőjön, lőjünk lőjj, lőjjön, lőjjünk
Luxemburg (ország), de: Luxembourg (település) Luxemburg (település)
lyuk, lyukas juk, jukas

 

Rossz
magánfelhasználó, magánakármi magán felhasználó
mindig egybeírva, ha nagyon hosszú, max. kötőjellel, semmiképp külön
máj, májas mály, mályas
majonéz malyonéz, majonnéz
május 1-jén május 1-én
mályva májva
mamut mammut
mandiner mandíner
manikűr manikür
Margit híd Margit-híd, Margithíd
márpedig már pedig
maszáj maszály
masszíroz, masszírozás maszíroz, maszírozás
Mb MBit
MB Mbyte
Mbit MBit
MByte Mbyte
még egy, még egyet mégegy, mégegyet
még egyszer mégegyszer
meg kell megkell
meg lehet (csinálni) meglehet (csinálni)
Megabit MBit
MegaByte Mbyte
megbíz, megbízás, megbízatás megbiz, megbizás, megbizatás
megegyezik, megegyező, megegyezőség megeggyezik, megeggyező, megeggyezőség
megfelelőség megfelelősség
meghívó meghivó
megígér megigér
megkísérel megkisérel
meglep, meglepi meglepí
megmondom meg mondom
megőriz, megőrzés megöriz, megörzés
megrúg megrug
megszűnik, megszűnt megszünik, megszünt
megszüntet megszűntet
melankolikus melankólikus
melegedő levegő melegedő hőmérséklet
mellékhelyiség mellékhelység
mély, mélyen, mélyít méj, méjen, méjít, mélyit
mentesít, mentesítő mentesit, mentesitő, mentesittő
mentol, mentolos menthol, mentholos
menü menű
mennyezet menyezet
mennyország menyország
Merkúr Merkur
mezítláb mezitláb
mi van mivan
míg mig
mikroba, mikrobát mikróba, mikróbát
mind mínd
mindegy mindeggy, míndegy
minden mínden
mindenekelőtt, mindenekfölött mindenek előtt, mindenek fölött
mindig mindíg
mindjárt mingyárt
minél (inkább) minnél
mirigy mirígy, mírigy
mitévő mi tévő
mond, mondd, mondja, mondta mongya, monta
most itthon vagyok most otthon vagyok
most már mostmár
most már mostmár
mulandó múlandó
múlik, múlandó, múló mulik, mulandó, muló
muszáj muszály
műfaj müfaj, műfaly
működik, működés müködik, müködés
művész, művészet müvész, müvészet
nadragulya nadraguja
nagy szemű, nagy tudású nagyszemű, nagytudású
nagy teljesítményű nagyteljesítményű
Nagy-Britannia, nagy-britanniai Nagy Britannia, Nagy-Britania, nagybritanniai
nagyfokú nagy fokú
nagyképű, nagyképűen nagyképü, nagyképüen
nagymértékű, nagymértékben nagy mértékű, nagy mértékben
de: igen nagy mértékben
nagyobb nagyob
nagyszámú (jelentős számú) nagy számú
naiv, naivan, naivak, naivitás naív, naívan, naívak, naívitás
nála, nálam, nálad, nálunk nálla, nállam, nállad, nállunk
naná na ná
napidíj, napidíjas napi díj, napi díjas
nedvesít, nedvesítsd nedvesit, nedvesitsd
nefelejcs nefelejts
négykerék-meghajtású négy-kerékmeghajtású, négy kerék meghajtású
nem biztos nembiztos
nem hiszem nemhiszem
nem igaz nemigaz
nem is tudom nemis tudom
nem is tudom nemistudom
nem is tudtam nemis tudtam
nem tudom, nem tudja nemtudom, nemtudja
nemesacél, nemesgáz nemes acél, nemes gáz
némít, némítás, némító némit, némitás, némitó
nemkívánatos személy nem kívánatos személy
nemsokára, nemsoká nem sokára, nem soká
nevű nevü
New York, New York-i New Yorki, new yorki
nőj nagyra, nőjön, nőjünk nőjj nagyra, nőjjön, nőjjünk
növekvő hőmérséklet melegedő hőmérséklet
nyilván nyílván
nyírfa nyirfa
nyisd nyitsd
nyitva tartás nyitvatartás
nyitvatartási idő nyitva tartási idő
Nyrt. nyRt.
Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés, iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy nyrt.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
nyugdíjas nyúgdijjas
objektív oblyektív
óceán oceán
ólajtó olajtó
olcsó termékek olcsó árak
olíva oliva
oltsd el gyújtsd le
oltsd le gyújtsd le
ómega omega
órakor órakkor
originál, bontatlan, új originált
óvoda ovoda
öldös, öldököl, öldöklő, öldöklés őldös, őldős, öldős, őldöklő, őldöklés
öngyújtó öngyujtó
öntöttvas cső öntött vas cső
őriz, őriznek, őrzöm őríz, őríznek
őrjöng örjöng
őrület örület
összetett öszetett
összevissza össze-vissza, össze vissza

 

Rossz
páciens paciens
pálya pája
papagáj papagály
papír, papíroz papir, pappir, papiroz
Papp-pal, Hoffmann-né Pappal, Hoffmanné,
hosszú msh-ra végződő magyar családnév esetén
pej pely
például példáúl
pénz péndz
perdít perdit
Petőfi híd Petőfi-híd, Petőfihíd
Picasso, Picassóban, Picassóval Picassoban, Picasso-ban, Picasso-val
piktogram piktogramm
pizsama pízsama
plusz plussz
pocsolya pocsoja
pompon, pomponlány pompom, pom-pom, pompomlány
pontosan pontossan
pórnép pór nép
portfólió portfolió
posta, postás pósta, póstás
pótalkatrészlista pótalkatrész-lista
potenciométer potencióméter
pozíció pozíció, pozícionálás
de: pozicionálás
pozitív pozitiv
pöfeteg, pöfeteggomba pöffeteg, pöffeteggomba, pöfeteg gomba
prelűd, prelűdök prelüd, prelüdök
pró és kontra pro és kontra
program programm
puding pudding
pulóver pullóver
pulya puja
pulyka pujka, púlyka
pusz, puszi, puszil, pusziló pussz, pusszi, púszi, púszil, puszíl, púsziló
puszta púszta
pusztít, pusztítás, pusztító púsztít, pusztit, pusztitás, pusztitó
rája rálya
reggeli regeli
régió régio
regionális regiónális, régionális
rejtély, rejtélyes relytéj, rejtéj, relytély
rekord rekkord
rémiszt, rémisztő, rémisztget, megrémít rémíszt, rémísztő, rémísztget, megrémit
rendőr, rendőrség, rendőri rendör, rendörség, rendöri
rendszer renszer, rensszer
(akcióban) részt vesz (akcióban) résztvesz
a játék résztvevője a játék részt vevője
resztelt máj reszelt máj
résztvevő részt vevő
rezsim rezsím
rézszínű réz színű
rinyál, rinyálás rínyál, rínyálás
Riviéra Riviera
rizibizi rizi-bizi, rizi bizi
rizs rízs
robusztus robosztus
rokon lélek, rokon lelkű, de: rokonlelkűség rokonlélek, rokonlelkű, rokon lelkűség
rosszkedvű rossz kedvű
rosszul, rosszullét rosszúl, rosszúllét
röhejes röhelyes
rövid rövíd
rövid távú rövidtávú
rövid ujjú ing, rövid szárú rövidujjú, rövidszárú
rubrika rublika
rúg, rúgás, rúgó rug, rugás, rugó
rugdos, rugdal, rugdalózó rúgdos, rúgdal, rúgdalózó
rugó, rugózik rúgó, rúgózik
rüh, rühell rűh, rűhell
saját salyát
saját kezűleg sajátkezűleg
savanyú, savanyúság savanyu, savanyuság
segít, segítek, segítség segit, segitek, segitség
sehogy se, sehogy sem sehogyse, sehogysem
sekély, sekélyes sekéj, sekéjes
selypít sejpít
semmi, semmiség semi, semiség
séró, sérója séro, sérólya
sí, síel, síelés si, siel, sielés
siet, sietve, siess síet, síetve, síess
sikít, sikítás, sikító sikit, sikitás, sikitó
síkos, síkosító sikos, sikosító, sikositó, síkositó
sima síma
sír, sírás, sírós, sírj, sírjon sir, sirás, sirós, sirj, sirjon
sirály siráj
siránkozik síránkozik
sirat sírat
sittel, sittől sitt-tel, sitt-től
sohasem soha sem
söntés sőntés
Spanyolországba Spanyolba
Spanyolországban nyaraltunk Spanyolba nyaraltunk
steak, steaket szték, sztéket
stílus, stílusú stilus, stilusú
Strasbourg, strasbourgi Strassbourg, Strasburg, strassbourgi
stúdió studió
sújt, sújts, sújtson súlyt, súlyts, súlytson
súly, súlyos, súlytalan súj, sújos, sulyos, sulytalan, sújtalan
sulykol súlykol
süllyed sűlyed
süllyeszt sűlyeszt
sűrű, sűrít, sűrített sürű, sürü, sürít, sürített, süritett
Szabadság híd Szabadság-híd, Szabadsághíd
Szabadság-hegy, szabadság-hegyi Szabadsághegy, Szabadság hegy
Szabadság-szobor Szabadságszobor, Szabadság szobor
szablya (kard) szabja
szájharmonika, szájharmonikázik szájharmónika, szájharmónikázik
szalag szallag
számít, számítógép számit, számitógép
szatellit szatelit
száz százalékosan százszázalékosan
Széchenyi István, Széchenyivel, széchenyis Széchenyvel, széchenys
szelektál kiszelektál
széles körű széleskörű
de: széleskörűen
szelíd, szelíden, szelídít szelid, szeliden, szelidít
Szelidi-tó Szelídi-tó, Szeliditó, Szelidi tó
szélű szélü
személy, személyes, személyi szeméj, szeméjes, szeméji
szemtengelyferdülés szemtengely-ferdülés
szén-dioxid széndioxid
szérű szérü
szerviz, szervizel szervíz, szervízel
szerződik, szerződés szerzödik, szerzödés
szíj, szíjas, szíjjal szij, szíly, szijas, szijjal
szimbolizál szimbólizál
szimbólum, szimbolikus szimbolum, szimbólikus
szimfonikus szimfónikus
szimmetrikus szimetrikus
szín, színez, színes, színű szin, szinez, szines, szinű, szinü
szinkópa színkópa, szinkopa
szinkron- (főnév), szinkronfelvétel, szinkronúszás szinkrónúszás
szinkrón (melléknév) szinkron
szinonima szinoníma
színpad szinpad
színtere szinttere
szív, szíves, szívesen, szívet sziv, szives, szivesen, szivet
szívat, szívás, szívató szivat, szivás, szivató
szívem, szívecském szivem, szivecském
szívószál szivószál
szór, szóró, szórványos szor, szoró, szorványos
szorít, szorítás, szorító szorit, szoritás, szoritó
szög, szöges szőg, szőges
szőlő szöllő
szörnyű szörnyü
szupernő, szuperbiztonságos szuper nő, szuper biztonságos
szúr, szúró, szúrós szur, szuró, szurós
szurkál szúrkál
szül, szülő szűl, szűlő, szüllő
szűnik, szűnni nem akaró szünik, szünni nem akaró
szüntelen, szüntelenül szűntelen, szűntelenül
szüntet szűntet
szűr, szűrő szür, szürő
szűz, szűzies, szűzen szüz, szüzies, szüzen
táj, tájék tály, tályék
tajték talyték
talpra állít, talpra segít talpraállít, talprasegít
tanács, tanáccsal tanácssal
tanár úr tanárúr
tanárnő tanár nő
tanít, tanító, tanítás tanit, tanitó, tanitás
tanúsít tanusít
tartós tartos
tavaly tavaj
tavalyelőtt tavaly előtt
te is teis
te is teis
te meg temeg
tea teja
telik, teljen tellik, telljen
teljes körű teljeskörű
teljesen teljessen
telt ház, telt házas teltház, teltházas
testhezálló testhez álló
tető, tetőtér tetö, tetötér
tetszik, tetsszen tecik, teccik, teccen, tetszen
tetszőleges tetszöleges
tetű, tetűk (tetvek) tetü, tetük
tilt, tiltás, tiltott, tilos tílt, tíltás, tíltott, tílos
tipikus típikus
típus, típusú, típusos tipus, tipusú, tipusos
Tisza-tó, Tisza-tói, Tisza-tavi Tisza tó, tisza-tói, tisza-tavi
tisztít, tisztító, tisztítás tisztit, tisztitó, tisztitás
titkár, titkárság títkár, títkárság
titok, titkos títok, títkos
tíz, tízet, tízen, tízes tiz, tizet, tizen, tizes
tized, tizedes, tizedik, tizedel tízed, tízedes, tízedik, tízedel
tizenegyedik, tizenkettedik stb. tízenegyedik, tízenkettedik stb.
tollba mond tollbamond, tollba mondás
de: tollbamondás
tompít, tompított tompit, tompitott
torkol, letorkol (leszúr) torkoll, letorkoll
torkollik, betorkollik (végződik, ömlik stb.), betorkollás torkolik, betorkolik, torkollat
de: torkolat
több ezer, több ezren többezer, többezren
több millió, több milliárd többmillió, többmilliárd
több száz, több százan többszáz, többszázan
többféle több féle, töb féle
tökön rúg tökönrúg
tölt, töltés, tölts, töltsön tőlt, tőltés, tőlts, tőltsön
tönk, tönkre, tönkretesz tőnk, tőnkre, tőnkretesz, tönkre tesz
tukmál túkmál
túlnyomórészt túlnyomó részt
túr, túrja, túrt tur, turja, turt
túra, túrázik, túráztat tura, turázik, turáztat
turha, turházik túrha, túrházik
turista, turistáskodik túrista, túristáskodik
turizmus túrizmus
turkál, turkálás, turkáló túrkál, túrkálás, túrkáló
túró, túrós turó, turós
túrós palacsinta turós palacsinta
tuttifrutti tutti-frutti, tutti frutti
tutyimutyi tutyi-mutyi
tükör, tükre tűkör, tűkre
tüneményes tűneményes
tűnik tünik
tüntet tűntet
tűz, tűzdel, tűzőgép tüz, tüzdel, tüzőgép
tűz, tüzes, tüzel, tüzű tüz, tűzes, tűzel, tűzű
tűzihorganyzott tüzihorganyzott
uborka, uborkás úborka, úborkás, ubórka
úgynevezett, ún. ugynevezett, un.
új, újdonság újj, uj, ujdonság
Ha egy alig használt, új dolog a téma.
újat újjat, ujat
Ha egy alig használt, új dolog a téma.
újév Újév, ujév
ujj újj
Ha a kezünkön lévő ujj a téma.
ujjat újjat
Ha a kezünkön lévő ujj a téma.
újság, újságol, újságos, újságíró ujság, ujságol, ujságos, ujságíró, ujságiró
USA-ban, USA-val USÁ-val, USÁ-ban
USB-port USB port
út, úton, útra, útravaló, úttest, úti ut, uton, utton, utra, utravaló, uttest, uti
utál, utálat, utálatos, utálja útál, útálat, útálatos, utáll, utállja
utána utánna
utca útca, ucca
útiköltség utiköltség, úti költség
utol(ér) utól(ér)
utolsósorban (nem utolsósorban) nem utolsó sorban
útvonal utvonal
ül, ülés űl, űlés, üllés
üldögél űldögél
üldöz, üldöző űldöz, űldöző
üveg, üvegez, üveges űveg, űvegez, űveges
űz, űzés üz, üzés
üzem, üzemeltetés űzem, űzemeltetés
üzembe helyez, üzembe helyezés üzembehelyez, üzembe helyezés
üzér űzér
vajon vajjon
vákuum vákum
valószínű, hogy valószínűleg, hogy
valószínűleg valószínűleg, hogy
van-e (olyan) vane (olyan)
vanília, vaníliás vanilia, vaniliás
véget ér végetér
végigcsinál, végigvisz, végigfolyik stb. végig csinál, végig visz, végig folyik
végül is végülis
de: legalábbis
Velencei-tó, velencei-tói, velencei-tavi Velencei tó, velencei tói, velencei tavi
ventilátor ventillátor
vezeték nélküli vezetéknélküli
vidám, vidáman vídám, vídáman
vidék, vidéki, vidéken vídék, vídéki, vídéken
videó video
külön szóban hosszú ó, pl. láttam ezt a videót
video-, videomagnó, videokamera, videokazetta, videojáték, videolejátszó, videotéka videómagnó, videókamera, videókazetta, videójáték, videólejátszó, videótéka
összetett szóban mindig rövid o
Vietnam, Vietnamban, vietnami Vietnám, Vietnámban, vietnámi
vigad, vigadalom, vigasság vígad, vígadalom, vígasság
vigasztal vígasztal
víkendezni vikendezni
víz, vizes, vizez, vizű viz, vizes, vízez, vízű
vonz, vonzd, vonzza, vonzzuk, vonzzátok vonza, vonzuk, vonzátok
whiskey, whiskey-t, whiskey-zik, whiskey-re whiskeyt, whiskeyzik, whiskeyre
whisky, whiskyt, whiskyzik, whiskyre whisky-t, whisky-zik, whisky-re
zavarba ejtő zavarbaejtő
zöld, zöldség zőld, zőldség
Zrt. zRt.
Emblémában, cégérben

68 komment

Címkék: klasszikus hibák hosszú vagy rövid kevesen tudják sokan tudják j vagy ly egybe vagy külön szólista


A bejegyzés trackback címe:

https://helyesiras.blog.hu/api/trackback/id/tr33444106

Trackbackek, pingbackek:

Pingback: Az első 5 perc a nehéz « Me. Running. - Futóblog 2009.02.08. 07:25:13

[...]height="58" />tödik reggel, kávé a kezemben és ismét pipálhatom a felkelős rubrikát egy vállveregetés kíséretében, amit magamra alkalmazok majd. Nehéz lesz és[...]

Pingback: publik.wamma.hu - Le van állva mindenkinek? 2008.08.01. 14:58:59

[...]line-through; -webkit-text-decorations-in-effect: line-through;">rublikába rubrikába beírjuk annak az oldalnak az URL címét, amelyről szeretnénk[...]

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bopat 2008.05.06. 22:00:36

lenne egy kérdésem
a síiskola hogy helyes sí iskola vagy síiskola vagy a másik sísuli vagy sisuli ?

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.05.06. 22:18:45

Ha a faiskola egybe van, akkor a síiskola is. Nyilván hosszú í, ha sí is hosszú. És mindegy, hogy iskola, vagy suli, szóval a sísuli is egybe van (írva). Meg a sísánc is. A sírkő is. Meg a siralmas is.

Veca 2008.05.07. 09:43:56

Nagyon klassz ez az oldal, köszönet érte. A vízilabdával van némi gondom, mert még a szövetség honlapján is mind a kétféleképpen meg lehet találni. Most akkor melyik a helyes? Sokszor látom rosszul írva: órakkor.
Bekerülhet ez is a listába?

köszönöm

Veca

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.05.07. 10:30:50

Nekem van egy sokszor emlegetett szószedetem, amit mindig kétkedve nézek, most pl. a vízibicikli és a vizibicikli is benne van. Meg még 20 szó ami vízi~ tehát hosszúval kezdődik, továbbá én is erre esküszöm, ami nekem nem mérvadó, de ha te megnyugszol tőle, akkor már nem éltél hiába :)) Az órakkort köszi, felírom a kis Excelbe, a legközelebbi frissítésnél majd feltöltöm. :D

execute 2008.05.15. 12:51:59

a nyitva tartásról jut eszembe:

nyitsd helyett nyisd

jules 2008.06.05. 11:04:31

nyitva tartásról jut eszembe nekem is:
jól tudom, hogy a nyitvatartási idő viszont így egybe írandó?
ha igen, légyszi felvenni a listába, hogy egyértelmű legyen
köszi

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.06.09. 14:03:07

Jules! Jól tudod, mindjárt feltöltök egy új szólistát, rengeteg új szó van, abban benne lesz ez is. Sőt, szerintem valami PDF-hez hasonló formátumban is felteszem, hogy le lehessen tölteni.

jules 2008.06.10. 10:28:19

Köszi!

Közben nézem ezt a PDF-et, de postai címzés itinert látok benne... valami félrecsúszhatott

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.06.10. 12:44:18

Kettőnk közül egyikünk elrontotta a linket, amikor kimásolta. Mivel én szerkesztem a blogot, csak én bírtam elrontani :) Javítottam. Három helyen ráadásul, köszi h szóltál!

Army 2008.06.22. 15:46:50

Sziasztok! Nagyon jó és hasznos az oldal! Örülnék ha tisztáznátok a "mindennap" és "minden nap", körüli keveredést! A "nyitvatartással" együtt gyönyörűségeket tudnak a írni a multik az oriásplakátokra!
Köszönet érte:
Army

execute 2008.07.04. 19:13:03

Ma ebbe futottam bele: a "kevesell" szót két l-lel írják.

Rooza 2008.07.04. 19:50:36

Kevesell. Keveselli a bérét. Mi a baj vele?

sirkey 2008.07.25. 02:33:01

Tiszteletem! Egy gyors kérdésem lenne: kötözködni vagy kötöszködni?

sirkey 2008.07.25. 02:36:12

ja, ido elott elkuldtem..szóval gondolom a koti az ebet a karóhoz mondáshoz van koze, és ott a kotoz szerepel,tehát NEM sz-szel van,de kicsit bizonytalan vagyok,vagy mégsem? :)

Rooza 2008.07.25. 09:47:03

sirkey:

Aki pl. beleköt valakibe, az kötözködik, ( köt, kötés, kötözés) a kötél mint kötözőanyag, a cselekvés a kötözés, mint a szó kiinduló alakja, tartalma a a kötél huzigálása :), a kötözés. Ez lehet az eredet. Pontosabbat nem tudok hirtelen.
Kiejtéskor hangzik csak sz-nek.


Köti az ebet a karóhoz: ez egy gyakori mondás (szólás)
Jelentése: ragaszkodik valami véleményhez (odaköti a karóhoz, mint az ebet a gazdája).

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.07.25. 11:27:43

Tuti Z. Ugyanakkor most rádöbbentem, hogy nincs etimológiai szótáram. Hozzáfogom az Osirishez, ha legközelebb könyvesboltban járok. Általában októberben szoktam menni... páros évben.

Azt próbáltam megnézni, hogy a beleköt (élő fába is beleköt) honnan jön, mibe köt bele, mivel, és kicsoda :) Érdekelne. Lehet, hogy valami élősködő, ami a fa repedéseiben megköt, és szétfeszíti, de lehet, hogy a szövőszékért folytatott vita :))))) "Józsi hallod, anyád, engedjél már ide, hagy kössek bele én is egy sort ebbe a Lacoste-ba!"

:D

Rooza 2008.07.25. 11:53:57

Köti az ebet a karóhoz
Most nézem O.Nagy Gábor könyvét (Mi fán terem?), hát ő másképp fejtegeti az értelmét.
Szerinte (az eredetet is részletezve) a gyanúsan ígérgető tevékenységére mondják: köti az ebet a karóhoz. Nekem azt jelenti, amit korábban írtam..
:)

wilbury 2008.08.06. 08:20:16

Én azt nem értem, hogy ha a kurrens 2 'r', akkor a kon-kurrens miért nem? Az alapszó uaz, nem? Kösz a választ előre is!

Rooza 2008.08.06. 09:55:27

jogos a kérdés, mert:
1.-Helyesírási tanácsadó szótár1983: konkurrens
2.-Bakos/Idegen szavak/1979: konkurrens

de:
1.- ELTE 2004? : konkurencia
2.- Wikipedia / 2008: konkurencia , konkurens

és egy (wiki)vélemény/2008: "Egy sor olyan szóban lerövidítették ezeket a mássalhangzókat, ahol a nyelvileg műveletlenebb emberek nem érzik a hosszú hangzót, és így inkább a műveltebbek érezhetik rosszul magukat. Például a konkurrenciát is konkurenciának kell írni, holott egészen nyilvánvalóan a kurrensből van, ami továbbra is két r. Minden alkalommal el kell mormolni egy áldást az illetékesek felé, amikor leírjuk, ennyi van. :-)"

a változtatás közléséről semmit nem találtam, tovább kellene túrni a net-en, a "konkurrencia + konkurencia" (idézőjel kell!) keresésre az első 40-et néztem meg az 1800-ból

Rooza 2008.08.06. 09:57:14

a linkeket lenyeli a kommentdoboz, ugye? :(

OLCZITH 2008.10.06. 14:25:16

Múlik, múlandó, múló, és a rövid u-sok áthúzva.

A fölötte lévő sorban: mulandó, és a múlandó van áthúzva.

Ezt érdemes lenne rendbe rakni...

Egyébként jó az oldal.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2008.10.07. 09:07:22

Köszi, készül a szólista új verziója, amiben már ez a javítás is benne van egy ideje, de annyi herce-hurca felrakni ide egy ilyen hosszú bejegyzést, hogy 1-2 hónapban csak egyszer van erőm megcsinálni. És mielőtt felkerül, még van egy rahedli új szó bele (ami mondjuk jó hír).

Hú... Lehet, hogy a szólistában az új sorokat valami háttérszínnel kéne jelölnöm, hogy "új", azok kedvéért, akik már végigolvasták? Erről van vélemény?

Rooza 2008.10.08. 08:06:50

ez figyelmes gondolat, de a következő bővítésnél ki kell szedni belőle..

tehát én azt gondolom, hogy lehetne egy kicsi táblázat: dátum.. új szavak - kicsi tábla

és
dátum.. szólista --bővített nagy táblázat

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2008.12.03. 17:55:08

kiloByte, ez biztos? Mert mintha valami olyan szabály lenne, meg logikusnak is tűnik, hogy az "egynél kisebb" SI-előtagokat - mint milli, deci, mikro - kisbetűvel kell írni, az "egynél nagyobbakat" - mint Mega, Kilo stb. - meg nagybetűvel, rövidítések esetén. (Nyilván folyószövegben nem írok Megabyte-ot, csak megabyte-ot, de Mbyte, sőt MB is elképzelhető, Mb az megabit lenne b=bit, B=byte alapon.)

A byte amúgy se nagybetű.

Veca 2008.12.05. 08:41:27

A 3.1-es Windowsban két gomb volt egy parancsnál: "OK" és a "Mégsem". Az XP-ben már "Mégse" az a gomb, amivel meg szeretném szakítani a folyamatot. Ez helytelen, ugye?
köszi
V

DEW3yl · http://dew3yl.wordpress.com 2009.07.17. 23:28:09

Nem értem, hogy miért van külön szabály a whiskey és a whisky szavakra, továbbá szerintem nem kellene a weekend-et magyarosítani. Ahogy még szerencsére a számítógépes egérnek sem láttam a nevét "máusz"-ként leírva.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2009.07.20. 09:38:54

@DEW3yl: na a viszkit én simán leírom így magyarul, de amúgy azért van két írásmódja, mert a skót és a kanadai ital whisky, az ír és az amerikai viszont whiskey. Így van az üvegen is, feltéve, hogy nem fogalmatlanok készítették. Amúgy csak helyesírási figura lehet, mert összetevők és készítés alapján nincs különösebb hasonlóság az ír-amerikai, és a skót-kanadai között.

Ha van víkend és hasonlók olyanok, hogy ha tüntetőleg nem használod (vagy a szerinted szerencsésebb párját használod), és mindenki így tesz, aki szerint idétlen, akkor visszaszorul. De ha bejön a népnek, akkor nincs mit hadakozni, marad és kész.

ashnur · http://blog.elni.hu/ 2010.03.06. 11:36:06

Valakinek a valamije vagy valamilye? szerintem az első, de nagyon hülyén néz ki mind a kettő.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2010.03.06. 12:10:03

@ashnur: valamije! :)) A másik szó a valaMILYEN.

velo · http://www.astra-coupe.hu 2010.03.22. 23:44:04

Ami kimaradt, pedig nagyon sokan nem tudják, hogy kell helyesen írni: teljhatalom (rosszul: tejhatalom), ugyanis ez a szó a teljes+hatalom szavak összeolvadásából jött létre. Remélem segítettem :)

velo · http://www.astra-coupe.hu 2010.03.22. 23:46:48

És ,ég az is helytelen, hogy Pogram (jók a pogramok, csak sok *csupor* van) :D

schaukelpferd 2010.04.06. 12:25:42

Egyszerűen: KÖSZI!
Hiába, régen volt a gimi... Pedig olyan tanárunk volt, reál osztályos létünkre, hogy ihaj :)
Annyit felejt az ember évek alatt, hogy hihetetlen. A fránya muszáJ miatt találtam az oldalra, amit diplomás, lassan 30 éves létemre se tudok leírni soha rendesen. Pedig doktoriskolában dolgoztam... De ezután, becsszó...

Neonvadász 2010.08.18. 13:29:37

Véleményem szerint a Byte, MegaByte kerülendő, a magyarban a mértékegységeket (és előtagjaikat) kisbetűvel írjuk: méter, centiliter, kilowatt, newton, megatonna stb. Miért volna kivétel a byte?
Emellett sokkal szebb is a magyar fonetikával írt bájt.

Neonvadász 2010.08.18. 13:38:02

@DEW3yl: A víkend csak egyike a kismillió magyarosított szónak: plafon, spájz, sofőr, menedzser, fotel, futball, hoki, meccs stb.
Ugye milyen hülyén néznének ki ezek egy magyar szövegben, ha idegen formában lennének leírva? Ugyanez a helyzet a víkenddel/weekenddel is.

Neonvadász 2010.08.18. 13:48:16

@Veca: Nem feltétlenül helytelen a Mégse feliratú gomb, hiszen felfoghatjuk kvázi felszólító módnak.

Engem sokkal jobban zavar, hogy a teljesen bejáratott és bevett oké kifejezést lassan teljesen kiszorítja az angol OK forma, főként a Windows "jóvoltából".

fülzsír 2010.08.24. 19:06:52

Sziasztok! A nyilalt nyilallt is egy gyakran eltévesztett szó.

blur7 2010.09.22. 08:56:28

Egyszer ilyet láttam: Szabatság miatt zárva.

szópóráz 2010.10.06. 18:27:48

Segítség!

Fertő tavi
Tisza-tavi
velencei-tavi
Esetleg lehetne olyan szabály, hogy ha kötőjellel írjuk, akkor kisbetűssé válik, külön írva meg nem, de a Tisza-tavi és a velencei-tavi miért más???

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2010.10.06. 19:24:06

@szópóráz: őrület, de tényleg úgy helyes mind a három, ahogy leírtad! Utóbbi kettő szerintem azért más, mert a velencei is képzős alak.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2010.10.07. 18:22:55

@szópóráz: Patrik válasza a Facebookon a kérdésedre: "Szabályszámot nem tudok, de a Fertő tavi azért így írandó, mert a tó csak egyértelműsítő, a földrajzi névnek nem része. Akkor kötőjellel volna írandó az -i nélküli változat is. Erre a leggyakrabban hozott példa a Balaton tó/tavi. A Tisza-tavi és a velencei-tavi között pedig az a különbség, hogy a Tisza önmagában tulajdonnév, a velencei pedig (mivel -i képzős melléknév) nem az. Ezekre más példák: János-hegyi, óbudai-szigeti."

Kiegészíteném: a helyiek Fertőnek hívják a tavat, a tó nélkül. Neki köszönd az üzenőfal tetején:

facebook.com/helyesiras

BoGyesz 2010.10.17. 07:12:43

Pont ilyen blogot kerestem! Egy ideje külföldön élek és most vettem észre magamon, hogy kezdek elfelejteni bizonyos helyesírási szabályokat. Visszatérő látogató leszek és kezdem a "Leggyakoribb hibák" cikkekkel. :-)

nyehehe 2011.01.03. 17:53:38

a vizes tévesen van áthúzva. (miközben a bal oldalon ott van a jók listájában is)

TTTamasss 2011.01.04. 01:35:49

A kínt sem kéne kihúzni: "Ki bírná ki ezt az édes kínt?"

Attila A. 2011.04.14. 16:40:11

@peetmaster: "kiloByte, ez biztos? Mert mintha valami olyan szabály lenne, meg logikusnak is tűnik, hogy az "egynél kisebb" SI-előtagokat - mint milli, deci, mikro - kisbetűvel kell írni, az "egynél nagyobbakat" - mint Mega, Kilo stb. - meg nagybetűvel, rövidítések esetén. (Nyilván folyószövegben nem írok Megabyte-ot, csak megabyte-ot, de Mbyte, sőt MB is elképzelhető, Mb az megabit lenne b=bit, B=byte alapon.)

A byte amúgy se nagybetű. " - egyetértek

Attila A. 2011.04.14. 16:49:54

Ezeknek utánna kellene nézni.

Ebben a sorrendben:

Jó != Rossz $this->helyesen

kéró, kérója != kéro, kérólya $this-> egyik sem helyes! Nincs kéró a Magyar szótárban!(cigány eredetű szavak: ácsi, csaj, csávó, csór, csóró, dilinós, duma, gádzsó, góré ’főnök’, hóhányó, kajál, lóvé, manusz, séró, kéro, térd, szusz, bula, kula, zorall stb. -> Wiki: hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%B3kincs )

Kft. != KFT. $this-> egyik sem helyes! Lerovidített szavaknál minden egyes szó kezdő betüje után pontot rakunk ugyebár?? K.f.t. = Korlátozott felelősségű társaság, pl. = például <- Ide egyet rakok mert 1 szóról van szó.

klaviatúra != klaviatura $this-> egyik sem helyes, billentyűzet a magyar megfelelője! (idegen szóval klaviatúra a latin clavis-ból)

licenc != liszensz, licensz, liszenc, license $this-> A licenc szó „engedély” értelemben használt. Az eredetileg latin licencia szó az elmúlt évtizedekben német, illetve angol közvetítéssel került a köztudatba. (Az iparjogvédelem területén továbbra is licencia formában használatos).
Előforduló pontatlan használati formája, amikor az angolszász szövegkörnyzetből „engedély” helyett „jogként” fordítják le. Szóval, nem mindegy, hogy mikor használjátok.

Luxemburg (ország), de: Luxembourg (település) != Luxemburg (település) $this-> Luxembourg a neve úgy az országnak, mint a városnak! És a következő képpen használják: Luxembourg város, Luxembourg-ban.

Attila A. 2011.04.14. 17:30:24

@Neonvadász: "Véleményem szerint a Byte, MegaByte kerülendő, a magyarban a mértékegységeket (és előtagjaikat) kisbetűvel írjuk: méter, centiliter, kilowatt, newton, megatonna stb. Miért volna kivétel a byte?
Emellett sokkal szebb is a magyar fonetikával írt bájt.
"

A Newton-t, még a magyarban sem írjuk kisbetüvel, mértékegysége nagy N, ezt ne felejtsétek el!
a kilonewton (rövidítése: kN)
m=méter
M=Mega
Nehogy véletlenül kilomega/óra legyen. Szóval méter, Mega, Kilo, gramm, deka, mili, centi, byte, bit stb.
Azért sem mindegy ez a dolog, mert kétlem, hogy 2200 -forint-ért 20 Mega Byte-al tölthetnél az internetről :))

Nem mindegy, hogy miként használja a magyar a mértékegységeket, és miként kell használni, hogy egyértelmű legyen.

Koshinae 2011.04.30. 09:19:41

Azonkívül, hogy ez a lista egyszerűen nagyszerű, az "olyasféle", és az "olyasvalaki" ugye egy szó? :D

kultúrpesszimista 2011.06.20. 10:20:50

Szeretetreméltó vagy szeretetre méltó?

fehso2 2011.07.20. 16:37:28

Héhóóó!

Nézzétek meg a mulandó és múlandó-t. Jó is meg rossz is, rossz is meg jó is!

tomi257 2011.08.05. 16:33:12

Köszönöm az összeállitást, használni fogom. Külföldön élek nagyon rég óta és sokszor küzdök a helyesírással. Most már csak egy hosszú ö és ü kellene a klavimra, akkor azt is használhatnám:)

sur5al 2011.10.16. 16:43:14

@tomi257: Te Tomi, azért ez 2011-ben már nem egy nagy probléma. Tedd fel a magyar bill. kiosztást és rajzold rá egy alkoholos filccel, ahová kell és GO! Én is külföldön élek:)

ÖÜÓŐÚÁŰÍ

Ha kell segítség, keress meg.

toszkana.inforte.hu

sur5al 2011.10.16. 17:20:28

@Attila A.: mármint kisbetűvel, nem?;-)

sur5al 2011.10.16. 17:21:48

Az oldal nagyon szuper! Köszönjük a munkát, igyekszünk sokakat ide irányítani!:) Sajnos szükség van rá:(

sur5al 2011.10.16. 17:34:20

Kérdezem: a Körút =? Krt.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2011.10.16. 22:32:20

@sur5al: köszi!

"krt." kis k-val, de egyébként igen!

szrinpók 2011.11.13. 12:32:59

Sziasztok!
Én most már semmit sem értek.Annak idején az anyukám azt mondta a légyszíves szóra hogy a légy nem szíves,ezért úgy kell írni hogy létszíves.Most akkor mi az igazság?.....pedig nem most volt.Ja és rövid i-vel.

Horváth Oszkár · http://oszkarsag.blog.hu 2011.11.13. 13:08:56

@szrinpók: anyukád nem azért mondta, mert nem úgy kell írni, hanem hogy ne nyaggasd annyit. :) Legyél olyan kedves = legyél olyan szívélyes = légy szíves = légyszi, viszont nemegyenlő lécci/létszi/létszives. Gy-vel van. A t betűs legalább vicces! Illetve vitszes! :)

GitFun 2012.05.25. 22:50:39

A "szólistánk" nem Pavarotti? :)

Spd 2012.07.27. 15:26:24

Gyakran találkozok azzal, hogy a "mellet" szót használják a "mellett" helyett. A Word nem húzza alá, tehát csak jó lehet, hát nem? Hát de... (>.<)

Fabatkamano 2012.10.18. 17:44:43

Haliho,

Elnezest, hogy ekezet nelkul, de nem Magyarorszagrol irok es nincs ekezetes betum (vagyis lenne, de megvallom lusta vagyok hasznalni, mivel nem olyan egyszeru)

Az elottem szolohoz kapcsolodik mellet=cicit, cickot, azert nem jelzi a Word.

Ugyanezen alapon a kellet=kelleti magat, tehat helyes csak mast jelent.

sur5al 2013.03.13. 09:46:34

konektor/konnektor? Általában megkérdem a Gug Lee-t, de most azt mondta, hogy konektor: 14.200.000, konnektor: 993.000 Bár lehet, hogy csak azért, mert a szláv nyelvekben szimplán írják, ők meg sokan vannak.:)

Amatőr 2013.05.13. 15:20:55

Ha ma nem "telik" rá, akkor tegnap nem "telett "rá?
Vagy inkább tellik és tellett?

Csendes Szonáta 2014.02.22. 22:16:44

telik rá. (megtelik, kitelik, betelik.)
telt rá. (megtelt, kitelt, betelt.)
de teLLett rá. (kitellett az esztendeje) ez a régies alak, bár simán használatos és helyes ma is.

Leonard Zelig 2014.06.28. 16:01:44

A kellet az nem jó példa, mert az alanyi ragozással nem működik, a "kelleti magát" állandósult szókapcsolat, nincs csupasz alakja.

Leonard Zelig 2014.06.28. 16:02:27

@Fabatkamano: A kellet az nem jó példa, mert az alanyi ragozással nem működik, a "kelleti magát" állandósult szókapcsolat, nincs csupasz alakja.

leobusz 2018.08.05. 01:06:22

A számoknál változott a helyesírási mód. Én a régi szerint tanultam, akivel beszéltem és közelítőleg az én korosztályom szintén így tudja. Ez vonatkozik az 1-én, 3-án stb. hasonló dátumokra.
süti beállítások módosítása